Æresmedlemmer

Ved 30 års jubilæumsfesten blev følgende udnævt til æresmedlemmer i Skjold's Venner:

Henning Lykke Jensen og Ole Mortensen

for deres store hjælp og engegement i foreningen igennem alle årene.

Henning Lykke Jensen har gennem en årrække været sponsor for tøjet som hjælperne bærer under havnefesten, samt leverandør af hovedgevinst til bankospil i mange år.

Han trådte 2 gange til med et stort møbel og kræmmermarked på Bisholt Mølle da foreningen manglede penge.

Ole Mortensen har fra første færd været foreningen behjælpelig med alt inden for transport og materiel som skal bruges for at afvikle en havnefest.

Han har blandt andet leveret køreplader til arealet ved Snaptun Havn da festen var ved at regne væk. En opgave der tog ca 2 dage ialt. Ole har aldrig sendt regning, da den mystisk nok altid var blevet væk.🙂

Fra foreningen skal lyde et kæmpe tak for jeres indsats igennem årene.

Uden jeres hjælp havde det set meget anderledes ud.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tidligere er følgende udnævt:

Alex Holm  (Foreningens stifter og idemand)

Carl Bent Westergård (Utrættelig formand i en svær periode)

Jens Jensen (19 år i bestyrelsen, heraf de fleste som formand)