De to nye æresmedlemmer:
Henning Lykke Jensen og
Ole Mortensen