Årets Skjold'er

I 2005 indstiftede Støtteforeningen "Skjolds Venner" prisen "Årets Skjold'er"
Den uddeles hvert år under havnefesten og gives til den eller de personer der har ydet en ekstra stor indsats i Sportssammenslutningen Skjold.

2023 - Tina Bryde 

2022

Martin Andersen

Martin er valgt til Årets Skjold'er 2022 for hans store engagement som fodbold træner i SS Skjold - både da han var ungdomstræner og nu som træner for serie 4. Martin tager gerne ansvar for at skaffe hænder til praktisk arbejde til fodboldboldudvalget eller når der skal sættes bænke op til Snaptun Havne- og Muslingefest.

Martin har som ungdomstræner arrangeret fodbold ture for både U16 drenge og U16 piger til Copa Costa Brava Cup.  

Martin har også været træner for HFS U17 drenge og pt nu for FC Horsens liga 1 U16 piger.  

Martin har ydet en kæmpe indsats som træner, det kræver kræfter, mod og lyst til at være træner, planlægning af træning/kampe - tale med fodbold udvalg - sørge for at fællesskabet fungerer - Martin tænker fodbold hele ugen - og er altid i godt humør.

Håber at vi får glæde af Martin mange år endnu!

2019

Louise Mortensen

Louise Mortensen er valgt til Årets Skjold hjælper pga hendes store arrangement i klubben. Hun har været med i fodboldudvalget, cafeteriaudvalg, været tovholder på værtshus fodbold stævnet og Fergusondage samt hjulpet til vedr diverse arrangementer hos Skjolds Venner og m.m.

Er en person der altid er smilende og i godt humør og aldrig siger nej til at give en hånd.

Tak for din store indsats.

2018

Helle Jørgensen

I år har vi valgt en person, der har været håndboldtræner, gymnastiktræner, medlem af gymnastikudvalget, frivillig i cafeteriaet og fornylig indtrådt i cafeteriaudvalget og medlem af Team Sletten, som sørger for at alle vores unge mennesker har en rigtig god tur.

Derudover er hun altid klar til at hjælpe uanset, hvilket arrangement vi afholder. Det betyder også, at da alle vi andre festede på banerne i forbindelse med værtshusfodbold, der stod hun og solgte jordbær i 6 timer i træk oppe ved Brugsen.

Det fortjener en kåring.

2017

Lone Etzerodt. Gymastik og meget andet.

Lone har gennem en lang årrække været med til at gi' en hånd når der brug for det.

Hun har været træner i gymnastik afdelingen, hjulpet i cafeteria, til diverse arrangementer og muslingefesten. Hvis man mangler en hånd kan man altid regne med Lone.

Børnene er glade for hende og alle forældre har på en eller anden måde haft kontakt med Lone og hendes altid gode humør.

2016

Michelle Krogh, Gymnastikafdelingen.

Michelle har til trods for sine kun 26 år været aktiv i klubben i 23 år.

De senste mange år som hjælpe instruktør og som insktruktør. Har været med i gynmastikudvalget en del år.

Michelle er altid smilende og imødekommende, og børnene elsker at komme til gymnastik når hun er der. Michelle ser altid muligheder og er god til at komme med input.

Håber at få glæde af hende i mange år endnu.

2015

Danny Møller

Danny Møller er en person som er involveret i mange ting.

Han er en af drivkræfterne bag det årlige "værtshus stævne" , været involveret i fodboldafdelingen og sponsorafdelingen, samt senest blevet bestyrelses medlem af Skjolds Venner.  

Danny er envidere manden der styrer Sports Sammenslutningen Skjold's hjemmeside. 

Danny er altid fuld af gode ideer, og ikke bleg for at give en hånd med, og kendt for sit gode humør.

2014

Christian Stampe

Christian Stampe er iværksætter og tovholder blandt de unge som gør en kæmpe indsats i klubben, og tilhører den generation som er godt igang med at aflaste Tordenskjolds soldater. 

Christian er træner for klubbens U-16 piger i håndbold, er cafeteriahjælper, henter frugt på Fyn når der er sæson for det, tager en bar-tjans når der er arrangementer og tager ansvar for at skaffe folk til praktisk arbejde som f.eks. opsætning af borde og bænke til muslingefesten.

Christian er selv meget aktiv som håndboldspiller og fodboldspiller, og har haft sin debut på 1. holdet. Christian er vellidt blandt kammerater og forældre og altid i godt humør. 

2013

Tina Bryde fra gymnastikudvalget.

Tina har igennem 7 år, været en utrættelig drivkraft i gymnastikafdelingen med at skaffe trænere/instruktører til alle hold, samt at få timefordelingen til at gå op.
Der har altid været styr på tingene, og Tina er en af de personer der går stille med tingene, og bare får tingene til at klappe.
Tina har endvidere i 5 år, været en af drivkræfterne bag klubbens årlige tur til Sletten.
Her er 100 - 110 af klubbens unge samlet til en dejlig weekend.

2012

Charlotte Nielsen, fodboldudvalget.

Charlotte har gennem flere år ydet en kæmpe indsats i fodboldafdelingen og m.m. Charlotte har kæmpet for at ungdomsafdelingen kører rigtigt godt og stået bag træner kurser, fodboldskoler, værtshusstævne og meget mere.
Charlotte er altid i godt humør hvilket har en afsmittende virkning på omgivelserne og hun er ikke bange for at gå forrest når der skal knokles.

2011


Leif Andersen

Leif Andersen har igennem flere år været klubbens mand med fingeren på pulsen iforhold til de øvrige foreninger i lokalområdet.

Samarbejdet har bl.a. betydet meget for ældre idrætten, den nye legeplads, Glud Hallen, Borgerforening, Forsamlingshus og meget mere. 

Leif har gennem mange år bestridt posten som klubbens kasserer og været aktiv i udformningen af den veldrevne klub som SS Skjold er. 

Leif står altid til rådighed når der mangler en hånd. 2010


Preben Kidmose har i en årrække været meget aktiv i klubbens fodboldafdeling.


Preben har været træner i ungdomsafdelingen i flere år, og for 2 år siden trådte Preben til da klubbens senior træner blev syg. 
Preben Kidmose er også gået ind i bestyrelsen for fodboldafdelingen, og været en af drivkræfterne bag årets "værtshusstævne".
Klubbnes nye fodboldbane og lysanlæg har Preben endvidere en stor aktie i, med sit vedholdende arbejde til diverse myndigheder.
Prebens store kontaktflade til skolebestyrelse og borgerforening gør at han altid har fingeren på pulsen omkring hvad der foregår i lokalområdet.2009


Birgith Lassen og Finn Pedersen.

Birgith har igennem mange år været aktiv i klubben bl.a. gennem sit arbejde i håndboldbestyrelsen, badmintonbestyrelsen, cafeteria planlægning, hovedbestyrelsen og m.m. 

Endvidere er Birgith bestyrer af klubbens hjemmeside og har været en af opstarterne af "store legedag". Hvis man mangler en hånd kan man altid spørge Birgith da hun ikke kender ordet "nej".

Finn har gennem flere år været træner i klubben i fodbold og håndbold, passet cafeteria, dømt fodbold og håndbold kampe når dommeren ikke er dukket op. 

Finn har også gennem 13 år været med i Støtteforeningen Skjold's Venner, heraf de sidste tre år som formand. Støtteforeningen tilfører hvert år mange penge til driften af klubbens ungdomsafdeling hvilket er Finn Pedersens kæphest. 

Støtteforeningen står som det ses på denne hjemmeside for mange aktiviteter i løbet af året.2008


Niels Henrik Nielsen, halinspektør.

Niels er altid villig til at give en hånd med på tværs af alle afdelinger i klubben. Niels ynder at bruge udtrykket: "Det kan jeg godt, jeg er jo her alligevel" når han gang på gang tilbyder sin hjælp. Han hjælper i cafeteriaet, han bestiller drikkevarer, han indtaster resultater, han hjælper ved dommerbordet, han åbner avisskur... kort sagt han er altid på pletten og klar til at give en hjælpende hånd.2007


Torsten Jeppesen, håndboldudvalget.

Torsten har i mange år været træner for flere ungdomshold, han har i en årrække siddet i håndboldudvalget og han er stadig aktiv på håndboldbanen. Torsten har formået at få ungdomsspillerne til at spille håndbold i Skjold, og bidrager til stadighed med nye ideer og arbejdskraft. Han er den store drivkraft når håndboldafdelingen sælger kartofler, jordbær m.m. om sommeren.2006


Lars Sellerup, fodboldudvalget.

Lars har været tilknyttet klubbens fodboldafdeling i mange år. Lars er klubbens alt-mulig-mand. Han kridter baner op, han træner fodboldhold, sidder i udvalg og altid klar til at give en hånd med.2005


Lone Broløs Nielsen, cafeteriaudvalget.

Lone har igennem mange år været frivillig cafeteriamedhjælper og tovholder i driften af klubbens cafeteria. Lone er ikke bleg for at tage flere cafeteriaaftner på en måned og er derfor en uundværlig hjælp i klubben.Del siden